Trang tìm việc làm thời vụ uy tín

CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

14/12/2022

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
9 tiếng
320.000 - 320.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT

09/11/2022

Quận 9, Hồ Chí Minh
8 tiếng
260.000 - 260.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

05/10/2022

Quận 2, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
6.000.000 - 6.000.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

05/10/2022

Tân Phú, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
5.800.000 - 5.800.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY TNHH TM & SX CƠ DANH
CÔNG TY TNHH TM & SX CƠ DANH

19/09/2022

Bình Chánh, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
6.000.000 - 12.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY TNHH TM & SX CƠ DANH
CÔNG TY TNHH TM & SX CƠ DANH

19/09/2022

Bình Chánh, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
6.000.000 - 12.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

25/08/2022

Quận 1, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
6.500.000 - 6.500.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

17/08/2022

Quận 3, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
280.000 - 280.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

17/08/2022

Tân Phú, Hồ Chí Minh
8 tiếng
220.000 - 220.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

15/08/2022

Bình Tân, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
9.000.000 - 12.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

10/08/2022

Quận 1, Hồ Chí Minh
6.5 Tiếng
6.500.000 - 6.500.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

09/08/2022

Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
7.000.000 - 10.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

08/08/2022

Quận 1, Hồ Chí Minh
7 Tiếng
7.000.000 - 7.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

02/08/2022

Quận 1, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
6 tiếng
6.000.000 - 6.000.000 VND
Vị trí: Phục vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

01/08/2022

Quận 2, Hồ Chí Minh
9 Tiếng
10.000.000 - 12.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

01/08/2022

Quận 2, Hồ Chí Minh
9 Tiếng
10.000.000 - 13.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY TNHH TM & SX CƠ DANH
CÔNG TY TNHH TM & SX CƠ DANH

27/07/2022

Bình Chánh, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
6.000.000 - 12.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT

22/07/2022

Biên Hòa, Đồng Nai
8 Tiếng
290.000 - 290.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

20/07/2022

764, Đ. Võ Văn Kiệt, Q5. HCM, Hồ Chí Minh
8h
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

18/07/2022

418 Tân Túc, Hồ Chí Minh
8h
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

13/07/2022

Quận 1, Hồ Chí Minh
12 Tiếng
500.000 - 500.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT

12/07/2022

Quận 7, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

12/07/2022

Quận 1, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
280.000 - 280.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

09/07/2022

Biên Hòa, Đồng Nai
8 Tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

07/07/2022

Quận 9, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

07/07/2022

Quận 12, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT

07/07/2022

Quận 7, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
400.000 - 400.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

29/06/2022

Quận 1, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
270.000 - 405.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CÔNG TY NHÂN LỰC HOA  ANH ĐÀO
CÔNG TY NHÂN LỰC HOA ANH ĐÀO

27/06/2022

Tân Bình, Hồ Chí Minh
8 Tiếng
260.000 - 270.000 VND
Vị trí: Phổ Thông Thời Vụ
CÔNG TY NHÂN LỰC HOA  ANH ĐÀO
CÔNG TY NHÂN LỰC HOA ANH ĐÀO

27/06/2022

74 đường 16, Hồ Chí Minh
3 tiếng
200.000 - 200.000 VND
Vị trí: LĐPT
Xem thêm
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

07/01/2023

Quận 9, Hồ Chí Minh
8 tiếng
280.000 - 280.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

03/01/2023

Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh
6 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

03/01/2023

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
8 tiếng
400.000 - 400.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

03/01/2023

TTTM, Hồ Chí Minh
8 tiếng
280.000 - 280.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

30/12/2022

Thủ Đức, Hồ Chí Minh
4 tiếng
140.000 - 140.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

30/12/2022

Thuận An, Bình Dương
4 tiếng
180.000 - 180.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC PHÁT ĐẠT
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC PHÁT ĐẠT

27/12/2022

Tân Phú, Hồ Chí Minh
8.5 tiếng
8.000.000 - 8.000.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

27/12/2022

Quận 9, Hồ Chí Minh
8 tiếng
290.000 - 290.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC PHÁT ĐẠT
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC PHÁT ĐẠT

21/12/2022

Biên Hòa, Đồng Nai
8 tiếng
290.000 - 290.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

14/12/2022

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
9 tiếng
320.000 - 320.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

06/12/2022

TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
8 tiếng
330.000 - 330.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

05/12/2022

Quận 12 , Hồ Chí Minh
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

02/12/2022

Quận 12, Hồ Chí Minh
8 tiếng
320.000 - 320.000 VND
Vị trí: Nhân viên
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT
CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG PHÁT

02/12/2022

Quận 12, Hồ Chí Minh
12 tiếng
340.000 - 340.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

02/12/2022

Quận 10, Hồ Chí Minh
Bán thời gian
50.000 - 50.000 VND
Vị trí: LĐPT
Xem thêm
  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG
Quận 1, Hồ Chí Minh
6.500.000 - 6.500.000 VND
Quận 1, Hồ Chí Minh
6.500.000 - 6.500.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
8.000.000 - 15.000.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
8.000.000 - 15.000.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 12.000.000 VND
Củ Chi, Hồ Chí Minh
270.000 - 270.000 VND
Quận 10, Hồ Chí Minh
260.000 - 260.000 VND
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
250.000 - 250.000 VND
Quận 9, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 8.000.000 VND
Quận 9, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 8.000.000 VND
Bình Tân, Hồ Chí Minh
220.000 - 220.000 VND
Quận 10, Hồ Chí Minh
270.000 - 270.000 VND
Dĩ An, Bình Dương
240.000 - 240.000 VND
Quận 2, Hồ Chí Minh
260.000 - 260.000 VND
Nhà Bè, Hồ Chí Minh
445.000 - 445.000 VND
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
270.000 - 270.000 VND
Nhà Bè, Hồ Chí Minh
350.000 - 350.000 VND
Củ Chi, Hồ Chí Minh
280.000 - 280.000 VND
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
280.000 - 280.000 VND
Nhà Bè, Hồ Chí Minh
345.000 - 345.000 VND
Quận 11, Hồ Chí Minh
400.000 - 400.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
9.000.000 - 20.000.000 VND
Bình Tân, Hồ Chí Minh
300.000 - 300.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
6.000.000 - 10.000.000 VND
TTHC Dĩ An, Bình Dương
12.000.000 - 15.000.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
250.000 - 260.000 VND
Quận 7, Hồ Chí Minh
370.000 - 370.000 VND
Quận 3, Hồ Chí Minh
200.000 - 200.000 VND
Quận 3, Hồ Chí Minh
260.000 - 260.000 VND
Quận 1, Hồ Chí Minh
230.000 - 230.000 VND
Xem thêm
Việc làm theo địa chỉ

Liên hệ chúng tôi qua email

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất cho bạn

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THANH NIÊN

Trụ sở: 12/8/2 Đường Số 8, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 29A Đường Số 6, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0868 9897 26 | 086 551 4427
Email hỗ trợ Lao Động: nhanlucthanhnien.hr@gmail.com
Email hỗ trợ nhà tuyển dụng:  ntd.thoivu@gmail.com

 

Trang đăng tin và tìm việc thời vụ miễn phí

Liên Hệ Đăng Tin Miễn Phí Tại Đây

thoi-vu.com © 2018 All Right Reserved

Thiết kết bởi Webso