Trang tìm việc làm thời vụ uy tín

CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

08/04/2024

KCN PHƯỚC ĐÔNG GÒ DẦU, Tây Ninh
THỜI VỤ FULLTIME
245.000 - 245.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

22/03/2024

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
8 tiếng
330.000 - 330.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

23/03/2024

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

20/03/2024

Quận 9, Hồ Chí Minh
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

06/03/2024

Huyện Bến Lức, Long An
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

04/03/2024

Huyện Bến Lức, Long An
8 tiếng
300.000 - 300.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

29/02/2024

Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

27/02/2024

Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
5 tiếng
200.000 - 200.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

26/02/2024

Quận 7, Hồ Chí Minh
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

30/01/2024

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8 tiếng
230.000 - 230.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

26/01/2024

Quận 7, Hồ Chí Minh
6 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

24/01/2024

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8
230.000 - 230.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

23/01/2024

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8 tiếng
280.000 - 500.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

29/12/2023

Bình Dương, Bình Dương
8 tiếng
3.000.000 - 300.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

29/12/2023

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
8 tiếng
260.000 - 260.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

23/12/2023

Huyện Bến Lức, Long An
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: Nhân Viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

28/12/2023

Quận 9, Hồ Chí Minh
8 tiếng
250.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

20/12/2023

Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
4 tiếng
200.000 - 200.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

18/12/2023

Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

15/12/2023

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
7,5 tiếng
380.000 - 380.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

14/12/2023

Thành Phố Thuận An, Bình Dương
7 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

13/12/2023

Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
6 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

12/12/2023

Huyện Bến Lức, Long An
10.5 tiếng
410.000 - 410.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

11/12/2023

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

09/12/2023

Quận 12, Hồ Chí Minh
8 tiếng
350.000 - 350.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

08/12/2023

Quận 1, Hồ Chí Minh
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

07/12/2023

Thành Phố Thuận An, Bình Dương
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

02/12/2023

Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
8 tiếng
320.000 - 320.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

02/12/2023

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

30/11/2023

Quận 2, Hồ Chí Minh
8 tiếng
300.000 - 300.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

25/11/2023

Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
8 tiếng
320.000 - 320.000 VND
Vị trí: LĐPT
Xem thêm
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

08/04/2024

KCN PHƯỚC ĐÔNG GÒ DẦU, Tây Ninh
THỜI VỤ FULLTIME
245.000 - 245.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

22/03/2024

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
8 tiếng
330.000 - 330.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

06/03/2024

Huyện Bến Lức, Long An
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

04/03/2024

Huyện Bến Lức, Long An
8 tiếng
300.000 - 300.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

02/03/2024

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
8 tiếng
220.000 - 220.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

29/02/2024

Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

26/02/2024

Quận 7, Hồ Chí Minh
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

30/01/2024

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8 tiếng
230.000 - 230.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

24/01/2024

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8
230.000 - 230.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

23/01/2024

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8 tiếng
280.000 - 500.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

23/12/2023

Huyện Bến Lức, Long An
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: Nhân Viên
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

28/12/2023

Quận 9, Hồ Chí Minh
8 tiếng
250.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

20/12/2023

Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
4 tiếng
200.000 - 200.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

18/12/2023

Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

16/12/2023

Quận 9, Hồ Chí Minh
8 tiếng
370.000 - 370.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

15/12/2023

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
7,5 tiếng
380.000 - 380.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

13/12/2023

Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
6 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

11/12/2023

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

09/12/2023

Quận 12, Hồ Chí Minh
8 tiếng
350.000 - 350.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

07/12/2023

Thành Phố Thuận An, Bình Dương
8 tiếng
270.000 - 270.000 VND
Vị trí: LĐPT
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN
CTY TNHH TM DV TỔNG HỢP THANH NIÊN

02/12/2023

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
8 tiếng
250.000 - 250.000 VND
Vị trí: LĐPT
Xem thêm
  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG
Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 14.000.000 VND
Quận 7, Hồ Chí Minh
8.000.000 - 10.000.000 VND
Cần Giuộc, Long An
15.000.000 - 20.000.000 VND
Quận 1, Hồ Chí Minh
230.000 - 230.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
8.000.000 - 12.000.000 VND
Quận 7, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 12.000.000 VND
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
9.000.000 - 12.000.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 12.000.000 VND
Quận 1, Hồ Chí Minh
6.500.000 - 6.500.000 VND
Quận 1, Hồ Chí Minh
6.500.000 - 6.500.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
8.000.000 - 15.000.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
8.000.000 - 15.000.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 12.000.000 VND
Củ Chi, Hồ Chí Minh
270.000 - 270.000 VND
Quận 10, Hồ Chí Minh
260.000 - 260.000 VND
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
250.000 - 250.000 VND
Quận 9, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 8.000.000 VND
Quận 9, Hồ Chí Minh
7.000.000 - 8.000.000 VND
Bình Tân, Hồ Chí Minh
220.000 - 220.000 VND
Quận 10, Hồ Chí Minh
270.000 - 270.000 VND
Dĩ An, Bình Dương
240.000 - 240.000 VND
Quận 2, Hồ Chí Minh
260.000 - 260.000 VND
Nhà Bè, Hồ Chí Minh
445.000 - 445.000 VND
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
270.000 - 270.000 VND
Nhà Bè, Hồ Chí Minh
350.000 - 350.000 VND
Củ Chi, Hồ Chí Minh
280.000 - 280.000 VND
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
280.000 - 280.000 VND
Nhà Bè, Hồ Chí Minh
345.000 - 345.000 VND
Quận 11, Hồ Chí Minh
400.000 - 400.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
9.000.000 - 20.000.000 VND
Bình Tân, Hồ Chí Minh
300.000 - 300.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
6.000.000 - 10.000.000 VND
TTHC Dĩ An, Bình Dương
12.000.000 - 15.000.000 VND
Quận 12, Hồ Chí Minh
250.000 - 260.000 VND
Quận 7, Hồ Chí Minh
370.000 - 370.000 VND
Xem thêm
Việc làm theo địa chỉ

Liên hệ chúng tôi qua email

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất cho bạn

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THANH NIÊN

Trụ sở: 12/8/2 Đường Số 8, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 29A Đường Số 6, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0868 9897 26 | 086 551 4427
Email hỗ trợ Lao Động: nhanlucthanhnien.hr@gmail.com
Email hỗ trợ nhà tuyển dụng:  ntd.thoivu@gmail.com

 

Trang đăng tin và tìm việc thời vụ miễn phí

Liên Hệ Đăng Tin Miễn Phí Tại Đây

thoi-vu.com © 2018 All Right Reserved

Thiết kết bởi Webso